About

The SIB STORY

Tidslinje

 • SIB startades 1984 av Lennart Söderkvist och då som ett konsultbolag.
 • 1985 Började Gösta Söderkvist arbeta tillsammans med Lennart och utförde besiktning.
 • 1989 Avslutade Gösta Söderkvist sin anställning på SIB och började på Värmdö Energi som Anläggningschef.
 • 1988 Levererade SIB sitt första besiktningssystem till svenska kraftindustrin.
 • 1988 Tog SIB fram det första avvägningssystem för fältverksamhet samt uppritning av profil på plotter.
 • 1991 Levererade SIB sitt första mätarservice program kopplat till debiteringssystem till Tromsö kraft i nord Norge.
 • 1991 Vattenfall Energimätning köper in sig i mätaravläsningsprogrammet och blir delägare till 50%.
 • 1993 SIB tar fram första CAD systemet för stolpsättning.
 • 1990-2005 Levererar SIB de flesta besiktningssystem och mätaravläsningssystem på den svenska marknaden.
 • 2003 SIB går över till Windows Mobile maskiner för fältverksamheten.
 • 2005 SIB levererar AvCAD 4 som är helt i Windows med stolpsättning och konstruktionsberäkning.
 • 2012 SIB börjar leverera Android enheter för fältverksamhet.
 • 2014 SIB flyttar sitt huvudkontor till den nyvarande adressen.
 • 2015 SIB börjar leverera AvCAD 5 som innehåller materiel-hantering och dokument-hantering.
 • 2015 SIB har tillsammans med LeanBros AB utvecklat en säkerhets app för företag och privatpersoner.

 

 

Vårt måtto

 • Vi har alltid arbetat för att sätta kundens behov i fokus och vid en affär vill vi själva kunna se oss som kund.
 • Alla kunder är lika viktiga, enmans konsulter till multinationella företag.

 

 

Historien om SIB

 

SIB Elkraft & Data AB grundades 1984 & hette då Söderkvist Ingenjörs Byrå El som ett konsultföretag av Lennart Söderkvist. 1985 började Lennarts tvilling bror Gösta Söderkvist att jobba på SIB. De arbetade tillsammans fram till 1990 då Gösta fick ett erbjudande som Anläggningschef på Värmdö Energi. Gösta blev senare Elverkschef. Gösta fortsatte inom branschen som VD för Leksand Rättvik Elverk men är numera VD för Sollentuna Energi. 

 

Från 1986 började SIB utveckla handdator- & PC-system för Stolpbesiktning, Jordtagsmätning, Avvägning m.m. Detta gjordes vid sidan av den vanliga konsultverksamheten som de drev. Utvecklingen av systemen gjordes tillsammans med KTH studerande. 

 

1995 anställdes Peter Rosén som ansvarig för systemutveckling & Peter är fortfarande ansvarig än idag. 1996 började SIB att samarbeta med ett annat bolag UPEK som drivs av Björn Ekström. Tillsammans drev de vidare handdatorutvecklingen. 

 

Tillsammans med UPEK gjorde SIB ett Rondningssystem för kärnkraftverk som på senare år har uppdaterats för OKG 1. 

 

SIB har under åren haft samarbete med REJLERS EnergiTjänster med ett Schablonavräkning system & mätarbytes system som användes av större delen av Svenska kraftenergi när alla mätare skulle bytas. Idag har SIB utvecklat systemet för underhåll. 

 

2006 fick SIB kontakt med ett Slovenskt företag som var intresserade av AvCAD. SIB var på besökt och installerade AvCAD och startade ett samarbete med ett Slovenskt företag som numera är återförsäljare för AvCAD. 

 

2008 blev SIB:s Besiktningssystem, Protokoll & AvCAD system standard för Vattenfall i Sverige. 

 

År 2011 har det gått 25 år sedan SIB grundandes som ett konsultbolag, vilket odlat fram en stark kultur där varje anställd har ett brinnande engagemang för affärsnytta. Missionen är att öka kundernas lönsamhet genom att erbjuda marknadens mest kvalitetssäkra handdatorsystem. Idag tillhandahåller SIB handdatorlösningar till över 100 lojala kunder och håller marknadens högsta servicekvalitet. 

 

Samma år flyttade SIB ur sina lokaler på Lidingö där vi suttit i 17 år in till Brunnsgatan i Stockholm. SIB har även levererat ett system till ett båtvarv för vinterförvaring av båtar. 2012 levererade SIB sitt första Android system för mätaravläsning. 

 

SIB är idag branschoberoende. Med andra ord erbjuder SIB handdatorbaserade lösningar till kunder inom all typ av verksamhet inom olika branscher... 

 

 

SIB:s Affärsidé

Att genom nära kundrelationer tillhandahålla marknadens mest kvalitetssäkra & kostnadseffektiva PC & handdatorsystem för all typ av verksamhet. 

 

 

Mål

Att fortsätta vara en ledande leverantör av handdatorsystem för kraftindustrin i Sverige, samt expandera våran andel av besiktningssystem inom andra marknader. 

 

 

Marknadsandelar

SIB har idag på många system c:a 90% av den Svenska Marknaden.

Finansiell information

SIB har sedan starten 1984 alltid utvecklat samtliga system med eget kapital och levererar färdiga system till marknaden. Den utrustning som köps in till företaget i form av datorer, fältdatorer, telefoner, inventarier, fordon m.m. köps endast med eget kapital

 

Miljöpolicy

SIB jobbar aktivt för att utveckla datasystem & samtidigt ha en hög medvetenhet för miljö & vår påverkan på miljön ska vara minsta möjliga. 

 

• Öka kunskapen & medvetenheten kring miljöfrågor i företaget. 

• Minimera de negativa effekterna på miljön. 

• De produkter vi säljer & hyr ut tar vi hand om när de är förbrukade. 

• De produkter vi säljer & hyr ut uppfyller EU:s krav. 

• Uppmanar våra kunder & leverantörer att ta emot/skicka fakturor via mail. 

• Uppmanar våra kunder att lägga beställningar via mail. 

• Uppfyller de lagar & förordningar som är angivna.

 

 

Handlingsplan

Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. Handlingsplanen omfattar följande: 

 

• Källsortering av avfall Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper för återvinning 

• Energisparåtgärder Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet för att sprida

  information till personal, kunder och leverantörer. Företaget använder lågenergilampor i debelysningsarmaturer där detta är möjligt. 

• Miljöanpassade inköp Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen

  till kopieringspapper och pennor. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter. Efterlevnad av kraven är ett måste och diskuteras vid

  personalmöten en gång per månad. 

• Miljökrav på våra produkter och tjänster De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av återvunnen

  material, där så är möjligt. Ett av företagets mål är att ta bort produkter ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller

  miljöfarliga ämnen. 

• Miljökrav på våra leverantörer Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och

  verksamhet. 

• Användning av bästa möjliga bränsle och Minskad bränsleförbrukning Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver bästa möjliga bränsle

  och krav på åtgärder för att minska bränsleförbrukningen. 

• Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp

  vid personalmöten en gång per månad där också ny information ges. Genom muntlig och skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt

  fortlöpande miljöarbete. Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.

 

 

Protokoll

 

Utmaningen 

• Reducera pappersarbete 

• Uppnå affärsinsikter ur komplex data 

• Minimera datainsamlings fel 

• Effektivisera processer 

• Engagera service- och underhållspersonal 

• Utmana traditionella arbetssätt för att vinna konkurrensfördelar

Lösningen

• Processerna: Kartlägg, utmana och effektivisera befintliga processer 

• Hårdvara: Säkerställ val av en handdator som uppfyller krav på ergonomi, kommunikationsmöjligheter, teknik etc. 

• Mjukvara: Som kund till SIB erbjuds både generella program såväl som nyutvecklade. Högsta fokus på användarvänlighet och affärsnytta

 

 

Resultatet

• Ökad produktivitet 

• Tidsbesparingar 

• Ökad kvalitet i datafångst 

• Ökad servicekvalitet gentemot kund 

• Förbättrat beslutsunderlag 

• Reducerat pappersarbete – Negativ miljöpåverkan 

• Engagerad personal

Feel free to to reach out to us - we’d love to talk to you!

CONTACTS & LOCATION