MProtokoll

MProtokoll

 

System för mätaravläsning av vatten-, el-, fjärrvärme mätare.


Används idag bland annat av MälarEnergi, Tekniska Verken & Gotlands Energi.


MProtokoll kan kopplas mot flera olika debiteringssystem.

Download

App

Programmet

 

 

  • PC-Programmet arbetar mot en MS SQL-databas på antingen en server i nätverket eller lokalt mot MS SQLExpress.

 

  • PC-programmet hanterar arbetsorder som delas upp i områden och pack.
  • PC-programmet hämtar mätardata/arbetsorder från debiteringssystem eller komponentregister
  • Skicka mätardata/arbetsorder till PocketPC lokalt via kabel eller över Internet till Android
  • Hämta tillbaka mätardata/arbetsorder från PocketPC eller från Android efter behandling i fält
  • Återrapportering av behandlade mätare till debiteringssystem alt. komponentregister

Feel free to to reach out to us - we’d love to talk to you!

CONTACTS & LOCATION