Program

PROGRAM

AvCAD 5

 

AvCad 5 är det senaste tillskottet till vårt Cad-system.

I detta finns beräkningar av laster vid olika förhållanden och mallningar. Här finns också en materielhantering som baseras på

e-nummer och de konstruktionstyper man valt.

Besiktning 0,4 / 52 kV

 

Detta besiktningssystem levererades första gången 1987 och har sedan dess varit ett av de ledande besiktningssystem marknaden inom den svenska kraftindustrin.

Programmet hanterar Stolp- & Jordtagsmätning och ger en fullständig dokumentation av anläggningar med möjlighet att hantera Fel- & Materiel koder.

Klarar även P3 koder med kostnader, vilket ger möjlighet att göra färdiga beredningar med kostnadskalkyl.

Fältarbetet utförs med en Android enhet som skickar filer via en server där man vid PC:n hämtar hem arbetet.

Android system levererades första gången i juni 2015.

Besiktning 52+ kV

 

Detta besiktningssystem levererades första gången 1987 och har sedan dess varit ett av de ledande besiktningssystem marknaden inom den svenska kraftindustrin.

Programmet hanterar Stolp- & Jordtagsmätning och ger en fullständig dokumentation av anläggningar med möjlighet att hantera Fel- & Materiel koder.

Klarar även P3 koder med kostnader, vilket ger möjlighet att göra färdiga beredningar med kostnadskalkyl.

Fältarbetet utförs med en Android enhet som skickar filer via en server där man vid PC:n hämtar hem arbetet.

Android system levererades första gången i juni 2015.

Rondo

 

Rondo är ett generellt besiktningssystem som kan användas inom all typ av besiktning eller där man går ronder.


Denna applikation som i grunden är ett registerprogram med otaliga möjligheter att organisera data kan i stort sett anpassas till vilken verksamhet som helst.

M Protokoll

 

System för mätaravläsning av vatten-, el-, fjärrvärme mätare.


Används idag bland annat av MälarEnergi, Tekniska Verken & Gotlands Energi.


MProtokoll kan kopplas mot flera olika debiteringssystem.

Övriga tjänster

Konstruktionsberäkningar

 

SIB utför konstruktionsberäkningar för kraftindustrin.

Allt upp till stamnätet.

Flera stora svenska bolag använder sig av oss och vi ofta involverade i stora projekt.

Våra seniora konstruktions beräknare som har arbetat inom området sedan 70-talet som har unika erfarenheter.

De jobbar med våra yngre för att dela med sig av sina kunskaper men även kunna ta del av de yngres idéer.

Ruggade datorer

 

SIB har sedan 1987 levererat fältdatorer till svenska kraftindustrin.

Vi har alltid velat vara märkes oberoende och sökt efter de bästa fältdatorerna för ändamålet.

Sedan 2015 har vi lagt över alla system till Android då vi sett att flera leverantörer kommer med ruggade Android enheter vilket gör att det

blir en bättre och billigare lösning för våra kunder.

SIB fortsätter kontinuerligt leta efter de bästa fältdatorer för våra kunder.

Feel free to to reach out to us - we’d love to talk to you!

CONTACTS & LOCATION