AvCAD

AvCAD 5


 

Den första januari 2016 släppte vi får senaste version av AvCAD.

Vi kallar den enkelt för AvCAD 5 och är den 5 generationen av programmet.

Första lanseringen av AvCAD va redan 1991.


Då hoppade systemet mellan Windows och Dos.

 

Download

APP

Nyheter

 

Innehåller koppling till Google Maps.

Dokumenthantering i PDF.

Kan uppgraderas till spänningar upp till 170kV.

Liner kan hanteras/fas (vertikalt och horisontellt).

Flera antal branscher i samma stolpe.

Nytt sätt att hantera topplina.

Färdiga grundmaterialsatser för spänningar upp till 170kV

Möjlighet till 3 profiler i samma linje.

Möjlig inläsning från DXF filer.

Lägga upp dokument på varje stolpe.

Inleda profilen med en avgreningsstolpe.

Föreskrifter, korsningsnormer, materielkataloger från alla leverantörer, anvisningar.

Möjlighet att lägga upp specifika ritningar för stolpobjekt.

Alla dokument och kataloger finns i AvCAD 5.

Contact

 

Address: Södra Hamnpromenaden 4

Email: sib@sib.se

Phone: (+46) 8-767 88 77

© Copyright. All Rights Reserved.